Ciklična pomračenja svijesti

...

"IKRE BISMI RABBIKE...!"

“Mir!” rekoše;
- “Mir!”- odgovori on... (Kur'an - Hud, 69)

"Ali, kad se otkineš od sebe neodlučnog, kad pobijediš svoju malodušnost, otvore se pred tobom neslućeni putevi, i svijet više nije skučen ni pun prijetnji
***
Tada mi padala na um čudna, obeshrabrujuća misao da je u teškom položaju čovjek koji je duhovno razvijeniji od drugih, ukoliko ga ne štiti položaj, i strah koji taj položaj daje. Postaje usamljenik: njegova su mjerila drugačija, i nikome ne koriste a njega izdvajaju"Ja sam od onih.
Hvala

HoneeyBee Djeca u vremenu :
45784"Piši mi na zelenu adresu ljeta...".

..ja ću čitati

11.08.2017.

možda sam trebala biti rođena kao muško, da pišem poeziju djevojkama i zavodim ih tim

i da sam ti sluga, vjerni rob bih bio
na ruke za te svijet bih slio
od zla i ljudi sobom te krio
na skutima tvojim slatkima snio
i sa usana toplih poljupce pio
da sam ti sluga,
vječni rob bih bio

...

dok hladna kiša iz neba lije;
crvene obraze i oči joj mije
što zbog suza ih od tebe rukama krije
zaljubljena, jadna ona budna snije
da jednako vam srce u grudima bije
i da ti se kao dijete na krilu svije
jadna sanja,
pa i budna...snije

Reading is like love.
There's no way back.